Frequently Asked Questions


På denne side er samlet en række generelle oplysninger om webstedets opbygning og faciliter

Ordliste
Frimærkenummer

Unikt nummer der tildeles alle frimærker af en nummerserie ved oprettelsen i kataloget på tværs af land, afsnit, udgivelse etc.

Dette nummer følger mærket og kan bruges som reference - dels til opslag og dels ifm. tekstkommandoen: {stamp()} (se her).

Frimærkernes katalognummer kan også bruges som reference, MEN er kun unikt under det tilhørende afsnit og kan evt. ændre sig for en variant der bliver positionsbestemt, eller lign.

Eksempelvis har "Næseklemmen" frimærkenummer: 11541.

Grundmærke

Frimærke bestemt ud fra de forskellige grundoplysninger - dvs. takning, farve, pålydende, type (og undertype) etc.

Normale raster og Stokastiske raster er et eksempel på 2 forskellige grundmærker.

Hovedmærke

Katatogteknisk begreb der grupperer grundmærker.

Ifm. søgning er alle grundmærker sorteret efter:

 1. pålydende værdi
 2. højde
 3. bredde
 4. hovedmærke
 5. udgivelsestidspunkt

Eksempel: 12 øre hvor eksempelvis grundmærkerne I, II og III er samlet under hovedmærket Grundmærke.

Normalt vil det tidligste grundmærke i gruppen også fungere som hovedmærke, men i visse situationer optræder hovedmærket særskilt. Eksempelvis er 12 øre olivengrå hovedmærke for 16,75 x 19,50 og 17,00 x 20,00, men fungerer endvidere som grundmærke for en række varianter der endnu ikke typebestemt.

Katalognummer

Alle mærker i kataloget har udover et unikt frimærkenummer et katalognummer der kan bruges som reference.

Katalognummeret er underlagt land og afsnit - der er således flere med katalognummer: 789.

Regelsættet nummersystemet er opbygget efter kan ses: her.

Variant

Begreb der dækker over at noget ikke er som det burde have været.

I dette katalog er der ikke krav til årsagen, men der kræves 3 kendte eksemplarer for at blive katalogiseret og hertil kan studiekredsen hjælpe for her stilles ingen krav udover medlemskab.

Signaturforklaringer
Variantsymbol Benyttes til at angive at kataloget kender varianter af det viste frimærke. I de fleste oversigter vises varianterne ikke men kan tilgås fra grundmærket.
Objektsymbol Objektsymbol (lukket) Objektsymbol (behandles) Mærket behandles af et, eller flere objekter i studiekredsen.
Objektsymbol (1 kendt eksemplar) Objektsymbol (2 kendte eksemplarer) Objektsymbol (3 kentde eksemplarer) Tæller af antallet af "kendte eksemplarar" - hvor 3 markerer grænsen for at blive optaget i kataloget.
Placeret til luppen Ikke placeret til luppen Ikke placeret til luppen Indgangsvinkel til "Luppen" som giver mulighed for at søge mellem mærker fra både katalog og studiekreds.
Gennemset Ikke gennemset Alle nye registreringer bliver gennemgået løbende så dokumentationen bliver bedst mulig.
Samling og manko Tilgang til registrering af samling og manko.
Variantgalleriet Mærket vises også i variantgalleriet.
Postfrisk Ustemplet Stemplet Førstedagskuvert Brev Brevstykke "Hvad som helst"
Postfrisk Ustemplet Stemplet Førstedagskuvert Brev Brevstykke
Postfrisk Ustemplet Stemplet Førstedagskuvert Brev Brevstykke
Samlingens omfang og mangler fordelt på kvalitet. For at et frimærke skal være postfrisk skal gummien være helt intakt og uden hængselrester.
Nyhedstjensten aktiv Nyhedstjensten inaktiv Status af nyhedstjenesten
Blacklist Mærket er "blacklisted"...
Aktiv auktion Henvisning til en aktiv auktion der følges indtil hammerslaget.
Katalognummer

Alle frimærker i kataloget er tildelt et katalognummer.

Med speciel tilladelse fra Nordfrim A/S er det blevet muligt at benytte deres nummersystem her på siderne, men da dette katalog rummer langt flere frimærker/varianter er nummersystemet blevet udvidet og vil også løbende blive revideret så det passer til behovet.

Grundmærkernes numre følger således typisk AFA, men der er en række tilføjelser/ændringer og disse noteres omgivet af [ ... ].

Da katalognummeret (i modsætning til frimærkenummer) rummer information bliver vil en positionsbestemmelse fremgå - eksempelvis AFA: 361x der her er døbt: 361[42] da det angiver positionen i arket. Tilsvarende 321[3,B,30] der desuden angiver cylinder og ark.

Er der tale om flere mulige kendte positioner er det den første der anvendes efterfulgt af + - Eksempelvis "Trissefejl".

Ikke positionsbestemte varianter tildeles # efterfulgt af første ledige fra serien A, B, ..., Z, AA, AB, ..., AZ, BA, BB, ..., ZZ, AAA ... (lidt i stil med systemet kendt fra SAVA). Eksempelvis "Næseklemmen". Når varianten er positionsbestemt omdøbes den og dens nummer indgår igen i serien til nye fund, men frimærkenummeret ændres ikke så alle interne henvisninger er intakte.

Visse variationer (takning, vandmærker, forskudt tryk) rammer alle/mange positioner i et ark og vil være foranstillet + samt et bogstav der angiver typen samt et evt. løbenummer.

NummerAnvendelseEksempel
+Anummer Takningsvarianter der skyldes upræcis "kamtakning". Kendes fra såvel bogtryk, stålstik som i de nyeste offset udgivelser. 743[+A1]
+Bnummer Takningsvarianter der skyldes forskudt takning af et helt ark. 1017[+B2]
+Cnummer Farvevarianter - typisk manglende farve. 906[+C1]
+Dnummer Forskudt farve, eller tryk. 826[+D1]
+Enummer Slidt trykform. 307a[+E1]
+Fnummer Dubleret tryk. 858[+F2]
+Onummer Helt, eller delvist manglende overtryk 117[+O]
+Pnummer Omvendt overtryk. 363b[+P1]
+Qnummer Forskudt overtryk. 283[+Q1]
+Rnummer Dobbelt overtryk. 363a[+R1]
+Snummer Privat overtryk. 943[+S3]
+Tnummer Afsmidtning - forekommer både lodret og vandret spejlvendt i en række nye mærker (pga. sammenfoldning til hæfterne?). 1409[+T2]
+Unummer Riflet papir (lodret/vandret) 511[+U1]
+Wnummer Omvendt vandmærke 48[+W1]
Billeder

Generelt benyttes eget materiale til illustrationerne på siderne. Billederne tages på sort baggrund og formatteres efter brug.

I oversigter vises enkeltmærker i 100 dpi skåret til midt på takkerne.

På mærkernes egen side vises en forstørrelse i 400 dpi igen skåret til midt på takkerne.

Nærbillede af en variant tages i 1200 dpi centreret over varianten og skåret til 400 x 400 pixels. Dette billede komprimeres også til 100 x 100 pixels til brug for oversigter.

De mange NFO variant tages ligeledes i 1200 dpi, men skæres til 200 x 200 pixels og denne formattering bruges også til katalogtype.

Studiekredsens billeder konverteres til '.jpg'-format og der dannes en 100 x 100 pixels miniatur til oversigter.

Beskyttelse af E-mailadresser

For at beskytte de E-mailadresser der fremgår på webstedets sider mod spam, angives de ikke i "klar tekst" - dels gemmes MAILTO og dels @.

Eksempelvis: Med venlig hilsen: stamp@porsgaard-larsen.com der er "skrevet" således:
Med venlig hilsen: <a href="&#77;&#65;&#73;&#76;&#84;&#79;&#58;stamp&#64;porsgaard-larsen.com">stamp&#64;porsgaard-larsen.com</a>

Denne metode har vist sig effektiv uden at gå ud over funktionaliteten.

Mulighed i tekstfelter

Det er ikke muligt at benytte HTML-koder under redigering af objekter og billeder etc.

Henvisninger

I tekstblokkene der kan rumme flere liniers tekst (ikke overskrifter) kan der dog laves henvisninger (eller "links") til andre sider. Dels til frimærker via: {stamp(frimærkenummer)}, eller objekter: {object(objektnummer)}, hvor numrene fremgår af grundoplysningerne.

Det er også muligt at henvise direkte til andre websider via: {url(webside,tilhørende tekst)}.

Eksempler:

EksempelVises som
Henvisning til mærke i kataloget

Syntax: {stamp(number[,option]*)} option: {mini|midi|maxi} no-link

Minder om 361[42]: Variant.
Henvisning til objekt i studiekredsen

Syntax: {object(number[,option]*)} option: {mini|midi|maxi}

Se også: Findes 32w?.
Webside:

Syntax: {url(href[,title[,target]])}

Se også: Frimærkesider.
Auktioner:

Bruun Rasmussen Kunstauktioner{url(br([auktion;lotnummer]))}
Danmarks Filatelist Forbund{url(danfil([lotnummer]))}
Net-frim{url(net-frim([lotnummer]))}
QXL.dk{url(qxl([lotnummer]))}
VF-auktion{url(vf([auktion;lotnummer]))}

Se også: QXL.
Bruger
Tak til: Peter Porsgaard-Larsen.
Indlæg i forum

Se: Hjælp til at oprette et nyt objekt i studiekredsen.
Billede fra galleriet

Syntax: {image(number[,option]*)} option: {mini|midi|maxi} no-link layout

Vejarbejde: Vejarbejde....

Tekstformattering

Aktuel tekst på mærkerne angives ved at sætte teksten i apostroffer og skal noget fremhæves ved understregning sættes [ og ] rundt om.

Eksempler:

EksempelVises som
Tekst på mærket


Hvid streg under DANMARK
Tekst på mærket med fremhævning


Hvid streg under DANMARK
Flere tekster på mærket med fremhævninger


Farvepletter ved venstre ØRE og i POSTFRIMÆRKE

Værdier

Der er endvidere mulighed for at tilgå diverse værdier beregnes "on-line".

Hjemmeside
Script-placering
Billed-placering
Menuen: "Funktioner" fra forsiden
Oversigten: "Hall of fame"
Oversigten: "Aktuelle auktioner"

Specialtegn

En "tilde" '~' får det efterfølgende tegn til at miste sin formatteringsevne.

Genvejstaster

For at lette brugen af siderne er der ofte indlagt genvejstaster til knapperne og det tilhørende genvej er om muligt understeget på selve knappen og i dens tooltip som eksempelvis: (Genvej: I).

Den tilhørende tast-kombination afhænger af browseren:

 • Microsofts Edge og Internet Explorer
  Benyt: ALT+genvej
 • FireFox og Google Chrome
  Benyt: SHIFT+ALT+genvej
 • Opera
  Benyt: SHIFT+ESC+genvej

Det skal ikke være let.

Cookies

Funktionaliteten af dette websted kræver cookies til at fastholde brugerens login.

Alternativt kan det statiske søsterwebsted: http://porsgaard-larsen.com/stamp anvendes, men her er funktionlitet væsenligt begrænset og fungerer normalt som backup ved nedbrud, eller særlige opdateringer.

Persondata og GDPR

Det er ikke muligt at tilgå medlemlister uden at være logget på.

Brugerprofilerne omfatter kun de data brugerne selv har angivet ifm. oprettelsen, og her er det envidere muligt at styre om den anmeldte E-mailadresse skal offentliggøres, eller hemmeligholdes.

Udover at registere brugernes forskellige indlæg, logges besøgte sider, men disse informationer udveksles ikke med andre parter (institutioner, eller firmaer).

Ønsker en bruger at få sin profil nedlagt, kan dette ske ved at kontakte: stamp@porsgaard-larsen.com.

Browsere

Eventuelle særlige forhold for en række kendte browsere.

Chrome browser ikon
Chrome

Ingen kendte problemer.


Version testet: 71.0.3578.98 (windows), 14.0b12646 (iOS)

Edge browser ikon

Formularer der giver mulighed for at indsende billeder bliver pt. ikke overført korrekt og indtil der er en løsning på dette problem kan Edge ikke anvendes overalt.


Version testet med fejl: 18.17763 (windows)

Firfox browser ikon
Firefox

Ingen kendte problemer.


Version testet: 64.0.2 (windows), 14.0b12646 (iOS)

Internet Explorer ikon
Internet Explorer

Ingen kendte problemer.


Version testet: 11.253.17763.0 (windows)

Opera browser ikon
Opera

Ingen kendte problemer.


Version testet: 57.0.3098.116 (windows), 12.16 (iOS)

Safari browser ikon
Safari

Ingen kendte problemer.


Version testet: 604.1 (iOS)